TEKNISK ILLUSTRATION

 

En bild är värd tusen ord

I korthet betyder teknisk illustration att man förklarar i pedagogiskt utformade bilder. Det kan betyda handtecknade- eller datorgenererade illustrationer men kan också bestå utav fotograferade bilder. Man kan beskriva händelsflöden, maskininnanmäten eller instruktionsbilder.

 

Vad vill du berätta?

Alla vill vi berätta något men kanske inte finner orden. Om du kanske vill beskriva hur något fungerar men inte vill tynga ner läsaren med för mycket tekniska termer. Då passar det att berätta med en illustration. En illustration som dessutom upprätthåller ditt varumärke och som håller samma höga kvaliét och standard som du själv håller. Gedeon Design hjälper dig gärna.

Artistisk bredd och pedagogiskt djup

Den här sortens illustration kräver mer än bara den beskrivande funktionaliteten. Det behöver även finnas en artistisk idé och det krävs en stark pedagogisk ådra hos illustratören. Detta för att framföra alla lager av behov i uppdraget. Den mest självklara varandes den beskrivande delen. Men lika viktigt kan vara att understryka den kvalitet och varumärkes garanti som du själv står för.